top of page

Γερμανικά για παιδιά

Πρόγραμμα Σπουδών

Kindergarten 

Δωρεάν τμήμα για μικρά παιδιά. Απευθύνεται σε νήπια και σε παιδιά Α' και Β' δημοτικού. Είναι μια εισαγωγή στη γερμανική γλώσσα και κουλτούρα. Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από τραγούδια, παιχνίδια και βίντεο βασικές λέξεις και φράσεις του γερμανικού λεξιλογίου, καθώς επίσης τα χρώματα, τους αριθμούς, όπως επίσης μαθαίνουν να συστήνονται και να χαιρετούν. Κι όλα αυτά με τη μορφή παιχνιδιού. Μέσα στην τάξη γίνονται διάφορες δραστηριότητες, κατασκευές και χειροτεχνίες. Στα τμήματα αυτά δεν υπάρχουν καθήκοντα και εργασίες για το σπίτι. Μιλάμε για ένα τμήμα δημιουργικής απασχόλησης όπου τα παιδιά μαθαίνουν καινούρια πράγματα διασκεδάζοντας.

Deutsch 1

Την επίσημα πρώτη τάξη των γερμανικών μπορεί να την ξεκινήσει ένα παιδί ακόμα κι από την Β' Δημοτικού. Τα μαθήματα διεξάγονται δύο φορές την εβδομάδα. Τα παιδιά μαθαίνουν & εμπεδώνουν το γερμανικό αλφάβητο και τις πρώτες λέξεις. Για πολλά παιδιά το τμήμα αυτό αποτελεί την πρώτη επαφή με τη γερμανική γλώσσα. Το παιχνίδι όμως συνεχίζεται κι εδώ, γιατί χωρίς παιχνίδι τα παιδιά αυτής της ηλικίας δεν μπορούν να αφομοιώσουν πλήρως μια νέα γλώσσα. Σιγά-σιγά ξεκινούν να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες, να επικοινωνούν μεταξύ τους και να γράφουν μικρές φράσεις στα γερμανικά. Τα καθήκοντα των μαθητών συμπεριλαμβάνουν αντιγραφή, ορθογραφία και κάποιες βασικές ασκήσεις. Καλύπτουμε το επίπεδο Α1 βάση του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς Γλωσσών. Στο τέλος του έτους τα παιδιά μπορούν να δώσουν εφόσον το επιθυμούν στην πιστοποίηση για το αντίστοιχο επίπεδο του Goethe Institute και του ÖSD.

 

Deutsch 2

Τα μαθήματα διεξάγονται δύο φορές την εβδομάδα. Καλύπτουμε το επίπεδο Α2 βάση του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς Γλωσσών. Τα παιδιά έχουν ορθογραφία ασκήσεις για το σπίτι και ξεκινούν να γράφουν τις πρώτες εκθέσεις. Εξοικειώνονται περισσότερο με τη γερμανική γλώσσα και κουλτούρα και ξεκινούν να κατανοούν διαλόγους και να συμμετέχουν σε αυτούς. Στο τέλος του έτους τα παιδιά μπορούν να εξεταστούν εφόσον το επιθυμούν στην πιστοποίηση για το αντίστοιχο επίπεδο του Goethe Institute και του ÖSD.

Deutsch 3

Τα μαθήματα διεξάγονται δύο φορές την εβδομάδα. Καλύπτουμε το επίπεδο Β1.1. Αυξάνεται η δυσκολία και η έκταση των εκθέσεων και των κειμένων προς κατανόηση. Σε αυτό το επίπεδο στόχος είναι ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου και η πλήρης κατανόηση των βασικών γραμματικών φαινομένων της γερμανικής γλώσσας. Οι μαθητές εξοικειώνονται περισσότερο με τον προφορικό και γραπτό λόγο. Παίρνουν μέρος σε απλές ομαδικές συζητήσεις και έρχονται σε επαφή με κείμενα απλής θεματολογίας, τα οποία μπορούν να κατανοήσουν και να επεξηγήσουν με δικά τους λόγια. 

Deutsch 4

Τα μαθήματα διεξάγονται δύο φορές την εβδομάδα. Καλύπτουμε το επίπεδο Β1.2. Η τάξη αυτή είναι η γνωστή Β1 τάξη. Ολοκληρώνοντας κάποιος την τάξη αυτή μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία συνήθους και σαφούς πληροφορίας για οικεία θέματα εργασίας, εκπαίδευσης και ελεύθερου χρόνου. Είναι σε θέση να χειριστεί τις περισσότερες των περιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα. Μπορεί να παράγει κείμενο απλής δομής για οικεία ή ενδιαφέροντα θέματα και να περιγράψει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα και φιλοδοξίες καθώς και να αιτιολογήσει και να εξηγήσει με συντομία απόψεις και σχέδια. Στο τέλος του έτους τα παιδιά μπορούν να εξεταστούν εφόσον το επιθυμούν στην πιστοποίηση για το αντίστοιχο επίπεδο του Goethe Institute και του ÖSD.

Deutsch 5 

Τα μαθήματα διεξάγονται δύο φορές την εβδομάδα. Καλύπτουμε το επίπεδο Β2. Ολοκληρώνοντας κάποιος την τάξη αυτή μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες περίπλοκου κειμένου για αφηρημένα και μη θέματα, καθώς και τεχνικά κείμενα του τομέα της ειδίκευσης του. Ως ένα βαθμό μπορεί να συνεννοείται με ευφράδεια κι αυθορμητισμό με native speakers. Είναι σε θέση να παράγει σαφές και λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγήσει μια άποψη επίκαιρου ενδιαφέροντος προβάλλοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των εναλλακτικών λύσεων. Στο τέλος του έτους μπορεί να εξεταστεί εφόσον το επιθυμεί στην πιστοποίηση για το αντίστοιχο επίπεδο του Goethe Institute και του ÖSDΗ πιστοποίηση αυτή αποδεικνύει ένα εξαιρετικό επίπεδο γνώσης στα γερμανικά.

Τα τεστ προσομοίωσης των πιστοποιήσεων διεξάγονται σε ώρες εκτός μαθήματος.

bottom of page